Внимание книжная служба переехала на www.InoKniga.Ru

 

 

 

 

 

 

ESPERANTO

Каталог
книжной службы при Московском Эсперанто-центре
Обновляется ежемесячно.


Проверить аттестат


Последнее обновление   17.03.2006


КУРС ЦБ РФ на 17.03.2006 - 33.52 руб./ евро


Новые поступления
Учебная литература
Литература по эсперантологии и эсперанто-движению
Художественная литература, поэтические сборники
Публицистическая литература
Специальная и научная литература
Периодические издания
Аудиозаписи
Другое
Подписка на периодические издания
Условия заказа и получения литературы


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

код

цена (руб.)

наименование

E42

140.00

Bronŝtejn M. Legendoj pri SEJM. La tria eldono, korektita kaj pliampleksigita. (2006, M.: Impeto-REU, 232p)

B118

65.00

Karpunina, Lena. La bato. La dua eldono, reviziita kaj pliampleksigita./Сборник рассказов. (2006, M: Impeto, 158p.)

L58

85.00

Русско-эсперантский словарь. Составитель А. Шевченко. 16000 слов, 35000 значений. Rusa-Esperanta vortaro. Kompilis A. Ŝevĉenko. 16000 vortoj, 35000 signifoj. (2006, M.: Impeto, 272p)

B119

90.00

Ĥoĥlov, Nikolaj. Mia vojo. Versaĵoj (paralelaj tekstoj - E-originaloj kaj rusaj tradukoj). (2005, Samara, 112p.)

B117

55.00

Samideanoj: Satiroj kaj humuro pri Esperanto kaj esperantistoj (2005, Kaliningrado: Sezonoj)

A49

150.00

Kin-Dza-Dza! Scienc-fikcia, humurplena kaj profunde filozofia filmo. DVD-disko, au vidiokasedo, 128 min. Esperanto - sinkrona traduko, La rusa - originala. Subtitoloj esperantaj kaj rusaj. (USSR, "Mosfilm", 1986)

B116

35.00

Puŝkin Aleksandr. Boris Godunov. Esperantigis Edelŝtejn V.(2005, M.: Impeto, 110 p.)

L59

85.00

Эсперанто-русский словарь. Составитель А. Шевченко. 19000 слов, 43000 значений. Esperanta-Rusa vortaro. Kompilis A. Ŝevĉenko. 19000 vortoj, 43000 signifoj. (2006, M.: Impeto, 302p)

B115

25.00

Ilutoviĉ. Survoje. Originalaj poemoj (2005, M.: Impeto, 56 p.)

B114

145.00

Puŝkin A. Eugeno Onegin/Пушкин А. Евгений Онегин. Перевод - Валентин Мельников. Serio "Oriento-Okcidento, volumo 40 (2005, Kaliningrado: Sezonoj, 256 p.)

E41

85.00

Korĵenkov, Aleksander. Historio de Esperanto. Serio "Scio", volumo 5. (2005, Kaliningrado: Sezonoj, 128 p.)

B105

100.00

Samodaj, Vladimir. Konfesoj. Poeziaj provoj. (2005, Moskvo: Eŭropa Jura Universitato Justo, 120p)

B108

90.00

Schwartz, Raymond. Verdkata testamento. Originala poemaro, represo de la 2a eldono. (1974, Danio: Dansk Esperanto-Forlag, 126p)

B104

65.00

Steele, Trevor. Diverskolore. Originalaj prozaĵoj. (2005, Kaliningrado: Sezonoj, 112p)

E40

30.00

Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков (1976, М, "Наука", 160p)

B100

45.00

Bruna Ŝtono. Iam, kiam... Poemaro. (2005, M.: Impeto, 128p)

B101

20.00

Ĉeĥov, Anton. Onklo Vanja. Traduko de M. Povorin. (2005, M., REGo, 44p)

B102

50.00

Oraj kantoj. 90 la plej popularaj kantoj de sovetiaj kaj rusiaj esperantistoj. Tekstoj kaj gitarakordoj. (2005, M., REGo, 120p)

SUPREN / ВВЕРХ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

учебные пособия, словари

код

цена (руб.)

наименование

L57

25.00

Alos, H., Velkov K. Tabuaj vortoj en Esperanto. Vortaro. (91, Vraca, 32p)

L48

55.00

Esperanto. Учебник международного языка. Загребский метод. (03, Kaliningrad, Sezonoj, 72 p.)

L47

100.00

E-rusa rimaro, kun pli ol 6000 v., kompleta E-gramatiko (02, M, ERMITA,120 p.,A-5)

L03

50.00

Kolker B. Vojaĝo en Esperanto-lando. Perfektiga kurso. Учебное пособие для продолжающих. (92, M, 340p.) Stampita: nur por enlanda vendo.

L37

3.00

Kontakta vortaro. 873 слов. (00, REU, Uljanovsk, 16p.)

L05

40.00

Perevertajlo E.S., Invito al Esperanto. Учебник для нач. классов. (99, М, 48p)

L50

35.00

Piron C. Gerda malaperis. Lingvo-instrua romaneto. 2-a eldono kun gramatiko kaj vortareto/Книга для чтения с краткой грамматикой языка и эсперанто-русским словарём использованных слов. (подробнее/plidetale) (04,M,IMPETO,20cm,56p)

L06

15.00

Piron C. Gerda malaperis. Lingvo-instrua romaneto. Книга для чтения. (94,M,20cm,46p)

L56

100.00

Pisarev, Ju. Vortaro de Esperantaj sinonimoj. Pli ol 4300 sinonimnestoj. (02, Rostov-na-Donu: "Verda Kukolo", 244p)

?L43

2800.00

PIV. La nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. (05, SAT, 1265p.)

L46

60.00

Por korespondado / Для переписки, с грамматикой и кратким эсп-рус. словарем (03, M, ERMITA,68 p.,A-5)

L45

60.00

Rusa-Esperanta parolilo / Русско-эсперантский разговорник, с грамматикой и кратким эсп-рус. словарем (03, M, ERMITA,80 p.,A-5)

L08

20.00

Ŝilo G. Esperanto en 10 lecionoj. (Учебник для юридических факультетов и вузов) (00, M, 84p.)

L49

80.00

Tarĥan E. Fabelo-instruilo "Antikva gobeleno" kun Esperanto-gramatiko, E-R, R-E vortaroj (1000 v.) kaj lerniga kasedo (45 min). (04, M. ERMITA, 92 p.) То же самое на компакт-диске - 120 руб.

L60

40.00

Tuĥvatulina L., Ŝilo G. Esperanto dum 7 tagoj / Эсперанто за 7 дней. Учебник для юридических и экономических факультетов и вузов. (2004, M.: Eŭropa Jura Universitato Justo, 64p)

L52

11.00

Zozulja, Boris A. Esperanto: demandoj kaj respondoj (04, Rostov-na-Donu: "Verda Kukolo", 21p)

L53

25.00

Zozulja, Boris A. Esperanto-Rusa vortaro de "falsaj amikoj de tradukistoj". Dua eldono, korektita kaj kompletigita/Эсперанто-русский словарь "ложных друзей переводчика" (04, Rostov-na-Donu: "Verda Kukolo", 58p)

L54

17.00

Zozulja, Boris A. Знакомьтесь, Эсперанто! Учебное пособие. Tria eldono (korektita) (95, Rostov-na-Donu: "Verda Kukolo", 48p)

L55

35.00

Zozulja, Boris A. Suplemento al Rusa-Esperanto vortaro de Bokarev. Pli ol 3700 vortoj/ Дополнение к русско-эсперантскому словарю Бокарева. Свыше 3700 слов. (97, Rostov-na-Donu: "Verda Kukolo", 103p)

L11

15.00

Абольская М.С. Учебник языка Эсперанто.

L12

110.00

Бокарев Е. А. Esperanta-Rusa vortaro. 26000 vortoj (82, М, 16cm, malmola kovrilo)

L42

90.00

Бокарев Е. А. Esperanta-Rusa vortaro. 29000 vortoj. Reviziita kaj kompletigita reeldono.(02,04, REU, 308p.)

L13

130.00

Бокарев Е.А. Rusa-Esperanta vortaro. 24000 vortoj.(89,Душанбе,16cm.)

L25

5.00

Галичский И. Эсперанто-русский тематический словарь. (91, M, 30p.)

L30

15.00

Галичский И. Эсперанто-русский тематический словарь. (00, Uljanovsk, pos'forma)

L14

130.00

Гончарова И. Г. Esperanto для студентов и не только. (99, М, 132p)

L51

130.00

Гончарова И. Г. Esperanto для международного общения. Учебное пособие (04, М, "INFO-Rutenija", 132p)

L36

7.00

Григорьевский А. Полное описание и учебный словарь эсперанто. (01, REU, 16p.)

L38

12.00

Гудсков Н. Учебный словарь начинающего эсперантиста. (01, REU, Uljanovsk, 48p.)

L15

25.00

Д-р Эсперанто. Международный язык. Предисловие и полный учебник. (1887, Варшава, репринт)

L33

50.00

Ионесов А., Хабибов Б. Эсперанто халкаро тили. Esperanto-lernolibro por uzbekoj. (98, Samarkando-Moskvo, 232p.)

L28

8.00

Колкер Б. Г. Методические разработки по международному языку эсперанто для курсов. (78, 80, 90, Уфа, 80p)

L16

70.00

Колкер Б. Учебник языка эсперанто. Основной курс.(92,M,160p.)

L18

20.00

Концебовский С. Эсперанто-русский и русско-эсперантскиий словарь. 2000 корней. Грамматический очерк языка. (90,M,20cm,130p.)

L20

10.00

Корженков А. В. Эсперанто-русский словарь. 2000 корней. (98, Jekaterinburgo,32p)

L58

85.00

Русско-эсперантский словарь. Составитель А. Шевченко. 16000 слов, 35000 значений. Rusa-Esperanta vortaro. Kompilis A. Ŝevĉenko. 16000 vortoj, 35000 signifoj. (2006, M.: Impeto, 272p)

L59

85.00

Эсперанто-русский словарь. Составитель А. Шевченко. 19000 слов, 43000 значений. Esperanta-Rusa vortaro. Kompilis A. Ŝevĉenko. 19000 vortoj, 43000 signifoj. (2006, M.: Impeto, 302p)

L44

70.00

Семёнова З. В., Исаев М.И. Учебник языка эсперанто. (84, M, "Nauka" 264p.)

L40

50.00

Юнусов А. Г. Эсперанто? Это просто! Учебник международного языка. 2-издание дополненное и 3-издание. (2001, 2004, M.: Impeto, 126p.)

SUPREN / ВВЕРХ

ЛИТЕРАТУРА ПО ЭСПЕРАНТОЛОГИИ И ЭСПЕРАНТО-ДВИЖЕНИЮ

код

цена (руб.)

наименование

E34

70.00

AMIKECA RETO 2002-03 / Adresaro de amikemaj kaj gastamaj geesperantistoj (02, Francio, 143 p.)

E01

10.00

Bronŝtejn M. Legendoj pri SEJM. (92, M, 64p)

?E29

25.00

Bronŝtejn M. Legendoj pri SEJM. (98, M, 112p)

E42

140.00

Bronŝtejn M. Legendoj pri SEJM. La tria eldono, korektita kaj pliampleksigita. (2006, M.: Impeto-REU, 232p)

E02

40.00

Cibulevskij D. SEJM. Historia skizo. (94,M, 208p)

E26

35.00

Cibulevskij Dmitrij. Kurta historio de E-movado en Ĥarkiv. (99, Ĥarkiv, 84p)

E20

5.00

Jarlibro de REU. 1992.

E21

15.00

Jarlibro de REU. 2000. (00, M. 28p.)

E25

20.00

Gorecka H. kaj Korĵenkov A. Esperanto en Ruslando. Historia skizo. (00, Jekaterinburgo, 40p.)

E32

20.00

Gudskov Nikolao. Epitomo de esperantologio. (01, M, 36p.)

E33

60.00

Gudskov Nikolao. Epitomo de esperantologio. 2-a eldono(02, M, 152p.)

E41

85.00

Korĵenkov, Aleksander. Historio de Esperanto. Serio "Scio", volumo 5. (2005, Kaliningrado: Sezonoj, 128 p.)

E04

130.00

Lins Ulrich, La dang'era lingvo. (90,M.568p)

E06

2.00

Pasporta servo. /adresaro de gastigantoj/. (92j.)

E22

15.00

Szmurlo Vladimir F. Ariadna fadeno. Kun vasta prihistoria enkonduko de prof. S. Kuznecov. (93, M, 116p.)

E08

20.00

Zamenhof L. L.Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. (94, Jekaterinburgo, 56p.)

E18

15.00

Zamenhof L. Kongresaj paroladoj. (95, 64p.)

E37

17.00

Zozulja, Boris A. Soci-politikaj konceptoj de L. L. Zamenhof (04, Rostov-na-Donu: "Verda Kukolo", 36 p.)

E30

40.00

Гудсков Н. Л. Факты и краткие сведения об эсперанто. (00, M, 104p.)

? E09

140.00

Дрезен Э. История всемирного языка. Три века исканий. /на эсперанто (М, 456p)

? E39

150.00

Дрезен Э. За всеобщим языком. Три века исканий. (2004, М, URSS 270p)

E31

150.00

Дуличенко А. Д. Международные вспомогательные языки. (90, Tallinn, 448p.)

E23

25.00

Кузнецов С. Н. Направления современной интерлингвистики. (84, M, 100p.)

E24

20.00

Кузнецов С. Н. Основные понятия и термины интерлингвистики. (82, M, 80p.)

E12

80.00

Кузнецов С. Теоретические основы интерлингвистики.(87,М,21cm,207p.)

E15

50.00

Мельников А. С. Портрет идеи с чудаками вместо фона. О проблеме международного языка, об эсперанто и эсперантистах. (97, Rostov/Don, 160p.)

E38

350.00

Мельников, Александр, Лингвокультурологические аспекты млановых международных языков (на фоне национальных языков)/ Aleksandro Melnikov, "Lingvokulturaj aspektoj de planaj internaciaj lingvoj (sur fono de etnaj lingvoj)/ Red. profesoro A. Dulichenko.(04, Rostov/Don, RGPU, 632p.)

E40

30.00

Проблемы интерлингвистики. Типология и эволюция международных искусственных языков (1976, М, "Наука", 160p)

E16

30.00

Проблемы международ. вспомогательного языка. Сб.науч.статей.(91,М,264p)

E17

35.00

Сахаров А. Воспоминания стопроцентного эсперантиста/на эсп (93, M, 199p)

SUPREN / ВВЕРХ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПОЭТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

код

цена (руб.)

наименование

B89

25.00

Aniŝjenko Marija, Ŝevĉenko Dmitrij. Lumturo / fikcia novelo (2004, M.: "Impeto", 36p)

B38

20.00

Auld, William. 75 Jaroj. Aŭtobiografio. Poemoj. Bibliografio. (99, Jekaterinburgo, 48p)

B67

40.00

Arosev Grigorij. ".RU". Kolekto de verkaĵoj en Esperanto kaj en la rusa. / Сборник. На русском языке и эсперанто. (01, M, 96p.)

B02

9.00

Brjusov Valerij. Kvar noveloj. (99, Jekaterinburgo, 24p.)

B64

65.00

Brodskij I. De nenie kun amo... / И. Бродский. Ниоткуда с любовью... Избранное. (01, M, 160p.)

B87

200.00

Bronŝtejn M. "Dek tagoj de kapitano Postnikov". Historia romano. (2004, Tiĥvin, 334p)

B03

30.00

Bronŝtejn M. Jen denove… (M, 120p.)

B04

15.00

Bronŝtejn M. Kantaro kun muziknotoj kaj gitarakordoj.

B05

35.00

Bronŝtejn M. Oni ne pafas en Jamburg./originala romano/

B68

40.00

Bruna Ŝtono. Du lingvoj. Kantoj kaj poemoj./ Бронштейн М. Два языка. Песни и стихи. (01, M, 192p.)

B100

45.00

Bruna Ŝtono. Iam, kiam... Poemaro. (2005, M.: Impeto, 128p)

B74

65.00

Cabell, James Branch. "Jurgen". Romano. (01, Jekaterinburg: Sezonoj, 240 p.)

B79

40.00

Carrol L. Alico en Mirlando. 3-a eldono./ Алиса в стране чудес. (2004, Kaliningrado, 80p)

B73

40.00

Carroll, Lewis. Trans la spegulo kaj kion Alico trovis tie. / Льюис Кэрролл. Алиса в зазеркалье. (01, Kaliningrad: Sezonoj, 128 p.)

B07

50.00

Conan Doyle, Arthur. La ĉashundo de la Baskerviloj. (98, Jekaterinburg, 176p)

B90

210.00

Ĉeĥov Anton. Ĉeriza ĝardeno: Rakontoj, noveloj kaj dramoj/ Serio Rusa literaturo. Volumo 10./ Чехов Антон. Вишнёвый сад (2004, Kaliningrad: Sezonoj, 352p)

B101

20.00

Ĉeĥov, Anton. Onklo Vanja. Traduko de M. Povorin. (2005, M., REGo, 44p)

B58

15.00

Dadaev Oĉjo. Kvio. Сборник стихов на эсперанто. (00, M, pos`forma, 48p.)

B08

30.00

Dolgin Grigorij. Al juna amiko. Versoj kaj kantoj.

B09

30.00

Dolgin Grigorij. Spektro de l'tempo. Versoj.

B70

185.00

Dostojevskij, Fjodor. Blankaj noktoj. Elektitaj verkoj; Volumo 1. Serio Rusa literaturo./ Достоевский Ф. М. Белые ночи. Избранные произведения; том 1. Серия Русская литература. (02, Kaliningrado,"Sezonoj", 448 p.)

B40

25.00

Eroŝenko Vasilij. El vivo de la ĉukĉoj. /Originalaj rakontoj/ (92, M, 48p)

B94

11.00

Erotika poezio en Esperanto (1997, Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 22p)

B93

90.00

Fedotov, Nikolao. Tradukitaj kaj originalaj poemoj (2003, Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 223p)

B61

75.00

Gogol Nikolaj. Malvivaj animoj. /Н. Гоголь. Мертвые души. (01, Jekaterinburgo, 224 p.)

B11

30.00

Giŝpling Mikaelo. Eola harpo. (99, M, 106p)

B63

60.00

Harrison H. La kaptita Universo. (01, M, 174p.)

B13

5.00

Harrison H. La stratoj de Aŝkelono (94, Jekaterinburgo, 24p)

B110

90.00

Heide, Zora. Ni, homoj... Originalaj rakontoj. (1970, Danio: Dansk Esperanto-Forlag, 70p)

B69

9.00

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. Konsilisto Krespel. Serio Germana literaturo./ Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Советник Креспель. Серия Немецкая литература. (01, Kaliningrado,"Sezonoj", 24p.)

B119

90.00

Ĥoĥlov, Nikolaj. Mia vojo. Versaĵoj (paralelaj tekstoj - E-originaloj kaj rusaj tradukoj). (2005, Samara, 112p.)

B14

9.00

Kantoj sur manplato - 1. Kantareto. (99, Uljanovsk, 32 p, poŝformata)

B44

9.00

Kantoj sur manplato - 2. Kantareto. (00, Uljanovsk, 32 p, poŝformata)

B118

65.00

Karpunina, Lena. La bato. La dua eldono, reviziita kaj pliampleksigita./ Сборник рассказов. (2006, M: Impeto, 158p.)

B15

15.00

Korĵenevskaja Nina. Vivo gaja kaj malgaja... sed interesa! (99, M, 76p)

B16

20.00

Kvarteto. Originalaj poemoj. (96, Jekaterinburgo, 78p)

B52

10.00

Lermontov M. Mcyri. (99, M.: Eŭropa Jura Universitato Justo, 24p.)

B113

90.00

Lindqvist, Karl. Ferio kun la morto. Originala kriminalromano. 2a eldono (1962, Danio: Dansk Esperanto-Forlag, 72p)

B18

5.00

Lirikaj kantoj kaj romancoj. Kantaro 1.

B48

5.00

Lirikaj kantoj kaj romancoj. Kantaro 2. (93, Slavjansk, 48p.)

B82

10.00

Liro: Poezia antologieto. 1982-2002 (2003, Kaliningrad: Sezonoj, 24p)

B81

30.00

Logvin A. La lasta taglibro de l' poeto. (2003, Moskvo, REU-"Impeto", 48p)

B19

10.00

Lozgaĉev Nikolai. Sur tranĉrando de ponard'. (98, Jekaterinburgo, 24p)

B20

15.00

Moskvaro. Originalaj poemoj de moskvaj esperantistoj. (98, M, 96p)

B21

35.00

Nemere I. Nesto de viperoj. Детективный роман. (94, M, 182p)

B59

50.00

Nemere Istvan. Vizito sur la Teron. Фантастический роман на эсперанто. (01, M, 168p.)

B102

50.00

Oraj kantoj. 90 la plej popularaj kantoj de sovetiaj kaj rusiaj esperantistoj. Tekstoj kaj gitarakordoj. (2005, M., REGo, 120p)

B51

35.00

Ostrovskij N. Kiel ŝtalo estis hardata. (97, Jekaterinburgo, 368p)

B111

90.00

Potts, Bertram. Nokto da Timo kaj aliaj noveloj. Originalaj noveloj. (1971, Danio: Dansk Esperanto-Forlag, 80p)

B116

35.00

Puŝkin Aleksandr. Boris Godunov. Esperantigis Edelŝtejn V.(2005, M.: Impeto, 110 p.)

B22

70.00

Pus'kin A. Elektitaj verkoj. (98, M, 240p)

B95

25.00

Puŝkin, Aleksandr. Fabeloj kaj poemoj. La dua eldono, korektita/ Пушкин, Александр. Сказки и поэмы. (1999, Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 100p)

B114

145.00

Puŝkin A. Eugeno Onegin/Пушкин А. Евгений Онегин. Перевод - Валентин Мельников. Serio "Oriento-Okcidento, volumo 40 (2005, Kaliningrado: Sezonoj, 256 p.)

B23

10.00

Puŝkin, Aleksandr. La neĝa blovado (Метель). (04, Kaliningrado: Sezonoj 16p.)

B80

100.00

Puŝkin A. Rusa poezio en tradukoj de Sergej Rublov. (2002, Jaroslavlo, 468p)

B112

90.00

Riisberg, Gudrun. Suno kaj pluvo. Originala novelaro. (1972, Danio: Dansk Esperanto-Forlag, 80p)

B91

60.00

Rudaki. Versoj/ Рудаки. Стихи (1991, Duŝanbe: Taĝika Sovetia Enciklopedio, 80p)

B83

210.00

Rusa Novelaro. Vol. 1. La 19a jarcento./ Serio Rusa literaturo. Volumo 9./ Русские новеллы 19 века. (2003, Kaliningrad: Sezonoj, 400p)

B88

150.00

Rusaj kantoj kaj romancoj. Tri kajeroj, versoj kaj muziknotoj (2000-2002, Rostov-na-Donu: "Verda Kukolo", 100p)

B96

28.00

Saĝoj de jarcentoj. La unua kajero. Ĥajjam O., Rustaveli Ŝ, Puŝkin A. (1996, Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 24p)

B97

28.00

Saĝoj de jarcentoj. La dua kajero. Shakespeare W., Tolstoj L. (1997, Rostov-na-Donu: Verda Kukolo, 20p)

B117

55.00

Samideanoj: Satiroj kaj humuro pri Esperanto kaj esperantistoj (2005, Kaliningrado: Sezonoj)

B105

100.00

Samodaj, Vladimir. Konfesoj. Poeziaj provoj. (2005, Moskvo: Eŭropa Jura Universitato Justo, 120p)

B107

90.00

Sienckiewicz, H. La Lanternisto kaj aliaj prozaĵ. Novelaro. Traduko de Kabe. (represo de 1973, Danio: Dansk Esperanto-Forlag, 207p)

B25

25.00

Simenon Georges. Maigret hezitas. (99, Jekaterinburgo, 128p)

B71

55.00

Simenon, Georges. Maigret kaj la maljuna damo. Serio Mondliteraturo./ Жорж Сименон. Мегрэ и старая дама. Серия Всемирная литература. (02, Kaliningrado,"Sezonoj", 128 p.)

B99

55.00

Simenon, Georges. Amiko el la junaĝo de Maigret. (2004, Kaliningrado: Sezonoj, 128p)

B72

750.00

Ŝtajner, Karlo. 7000 tagoj en Siberio.(83, Parizo, SAT, 494 p.)

B104

65.00

Steele, Trevor. Diverskolore. Originalaj prozaĵoj. (2005, Kaliningrado: Sezonoj, 112p)

B26

35.00

Strugackij. La dua invado de marsanoj. (Второе нашествие марсиан) (98,M,112p)

B27

40.00

Strugackij. La Fora Ĉielarko. (Далекая Радуга) (97, M, 130p)

B29

40.00

Strugackij. Pikniko ĉe vojrando (Пикник на обочине) (M. 192p)

B98

75.00

Strugackij. La loĝata insulo. Scienc-fikcia romano/ Обитаемый остров. Фантастический роман (2004, М.: Impeto, 304p)

B103

75.00

Strugackij. Lundo ekas sabate. (Понедельник начинается в субботу) (2005,M.: Impeto, 232p)

B85

60.00

Tarĥan E. Kantaro "Antikvaj rusaj romancoj kaj popolaj kantoj" kun notoj de garmonigitaj melodioj de 22 kantoj. (M., ERMITA, 48p)

B86

80.00

Tarĥan E. "5 muzikaĵoj por voĉo kun piano". для вокального дуэта 5 произведений разных стран с вариантами текстов, помимо эсперанто, на русском языке и на языке оригинала. (M., ERMITA, 28p)

B106

90.00

Thoræus-Ekström, Margid. Brilo de Fantomo. Originala romano. (1967, Danio: Dansk Esperanto Forlag, 72p)

B60

80.00

Tolkien J. R. R. La Hobito au tien kaj reen. (00, Jekaterinburgo, 224 p.)

B62

65.00

Tolstoj A. N. Aelita. Fantasta romano. (00, N.Novgorod, 144p.)

B31

16.00

Tolstoj Lev. La morto de Ivan Iljiĉ. (97, Jekaterinburgo, 56p.)

B54

100.00

Tolstoj L. Resurekto. Romano. (00, Jekaterinburg, 368p.)

B32

40.00

Tornado B. Vivo de Prometeo. Originala poezia epopeo. (M, 264p)

B33

35.00

Tornado B., Ardes. (96,M,180p.)

B36

30.00

Varankin. Metropoliteno. /originala romano/ (92,M,248p.)

B92

30.00

Vysockij, Vladimir. La birdo Gamajun: Poemaro/ Tr. N.Lozgaĉ k.a./ Высоцкий В. Птица Гамаюн (1989, Sverdlovsk: Sezonoj, 44p)

B84

5.00

Zamenhof L. Nova sento. Poemoj. (1988, Jekaterinburg, 20p)

B41

15.00

Ким Ечжо. Элеваторный Сеул, Стихи на русск., эспер. и корей. яз.(М, 112p)

B42

15.00

Лермонтов М. Княжна Мэри /на эспер. (96, Jekaterinburgo, 72p)

B43

25.00

Наумов И. Музыка - это сны. Стихи на эсп. и рус. яз. (М, 100p)

B120

15.00

Тархан, Эрмита. Романс в джазовом стиле "Тайна Таро" на русском и Эсперанто для голоса с фортопиано, с табулатурой для гитары. (2006, M: Ermita, 8p., A-4)

SUPREN / ВВЕРХ

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

код

цена (руб.)

наименование

P01

20.00

1825: Заговор. Цветная рисованная книга. (89, М)

P14

25.00

Gvidlibro lau Moskvo. (00, M,)

P03

5.00

Impeto-89. Soci-politika kaj beletra almanako. (M,20cm.,248p.)

P04

5.00

Impeto-91. Almanako

P06

1.00

Moskvaj Novaĵoj. (89,М, пробный номер)

P07

10.00

Rusia revolucio 1917. Kiel tio okazis./Komikso/ (90,M,20cm.,159p.)

P09

5.00

Ŝĉerbak Ju. Ĉernobil. (90,M,16cm.,398p.)

P16

18.00

Zozulja B.A. Dialogoj pri religio. (97, Ростов-на-Дону: "Verda Kukolo", 24 p.)

P17

25.00

Zozulja B.A. Poltergejst' ne kulpas. (99, Ростов-на-Дону: "Verda Kukolo", 52 p.)

P10

25.00

Абольская М. Под знаком Лиры и Зеленой Звезды (об артисте Н. Рытькове/ на эсперанто) (99, M, 46p.)

SUPREN / ВВЕРХ

СПЕЦИАЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

код

цена (руб.)

наименование

S01

30.00

Berdjajev Nikolaj. La fontoj kaj esenco de rusa komunismo. (99, M, 136)

S03

45.00

Jura vortaro (Esp-ang-rus-ukr)

S05

10.00

Urbonas A., Treciakauskas K. Por la homo. (88, Vilnius, 116p)

S06

10.00

Sociala problemo en nia socio. (96, Francio, 44p)

S07

40.00

Кропоткин П. Взаимная помощь/ на эсперанто (М, 280p)

S08

20.00

Чжу Бин. Доступная акупунктурология /на эсперанто/. (92,Воронеж,352p.)

S10

18.00

Ŝlapin A.D. Strukturo kaj kvalitoj de alojoj surbaze de sistemoj de nemiksiĝantaj komponantoj. (00, M, 34p.)

S11

45.00

Kessous D. L’universalisme. (на французском) (97, Francio, 140p.)

S12

30.00

Маттиас, Ульрих. Христианство и эсперанто./перевод с эсперанто. (02, Калининград: Sezonoj, 128 p.)

S13

110.00

Лапенна, Иво. Риторика./перевод с эсперанто. (00, Ростов-на-Дону: Ростиздат, 290 p.)

S14

250.00

Internacia Sciencista dokumentaro de AIS San Marino. 2004-2007. (2005, M.: Orient-Eŭropa Sekcio de AIS, 326p.)

SUPREN / ВВЕРХ

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

код

цена (руб.)

наименование

G02

10.00

El Popola Ĉinio. (12 номеров, 1996-99гг.)

G03

10.00

El Popola Ĉinio. (12 номеров за 2000г.)

G04

2.00

El Popola Ĉinio. (отдельные номера 1992-96гг.)

G05

5.00

Esperanto. (12 номеров за 1992)

G06

1.00

Esperanto./organo de Universala Esperanto-Asocio/(отдель. номера за 91-93гг.)

G07

2.00

Kontakto./organo de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo/ N6 1994

G08

2.00

Litova stelo./organo de Litova Esperanto-Asocio/(отдельные номера за 91-95гг.)

G09

1.00

Monda Merkato. (2 номера 1992г.)

G10

3.00

Moskva Gazeto. (6 номеров 1992г.)

G11

0.50

Moskva Gazeto. (отдельные номера 90-95гг.)

G14

30.00

Rok-gazet' 1998/99

G13

1.00

Skolta mondo./organo de Skolta Esperanto-Ligo/(отдельные номера за 93-94гг.)

G15

3.00

Cerbe kaj kore. /organo de Moskva Literatura E-klubo. (отдельные номера 2000 г.)

G17

0.50

Juna Amiko. ILEI. (отдельные номера 1990-1995 г.)

SUPREN / ВВЕРХ

АУДИО- И ВИДИОЗАПИСИ

код

цена (руб.)

наименование

A07

60.00

EoLA. EKVINOKSO. Kasedo.

A11

245.00

PERSONE. Povus esti simple. Kompakt-disko.

 

 

 

A14

120.00

“Oraj kantoj”-1. Kompakt-disko. REU. 2001

A15

120.00

“Oraj kantoj”-2. Kompakt-disko. REU. 2001

A17

100.00

Arosev Grigorij. “Mensogo kurba de spegul'”. Kompakt-disko. (2001, CD, 55:48)

A18

40.00

Antikvaj rusaj romancoj kaj popolaj kantoj. Voĉdueto Alla kaj Ermita. Aŭdiokasedo, 45 min. То же на компакт-диске - 60 руб.

A19

120.00

“Oraj kantoj”-3. Kompakt-disko. REU. 2002

A20

120.00

“Oraj kantoj”-4. El Malproksima Helo. Kompakt-disko. REU. 2003. (подробнее/plidetale)

A21

120.00

“Oraj kantoj”-5. Mia nomo ne gravas... (Elektitaj kantoj de M. Bronŝtejn). Kompakt-disko. REU. 2003

A22

245.00

PERSONE. ... Sed estas ne. Kompakt-disko.

A24

245.00

ESPERANTO-DESPERADO. Hotel Desperado. Kompakt-disko.

A26

245.00

JOMO. Leclercq. Kompakt-disko.

A27

245.00

JOMO. Liberecanoj. Kompakt-disko.

A35

245.00

BRETONA E-KORUSO. Meven. Kompakt-disko.

A36

245.00

FAVERIAL. Duone. Kompakt-disko.

A38

120.00

Ĵomart kaj Nataŝa. Frua mateno. La unua disko: 28 kantoj. Kompakt-disko.

A39

120.00

Ĵomart kaj Nataŝa. Nia trajno. La dua disko: 26 kantoj. Kompakt-disko.

A40

100.00

"ERMI-sintez" kun tekstaldonaĵo; E-kolekto el 28 kantoj de diversaj tempoj kaj popoloj. Kompakt-disko.

A41

120.00

Mikaelo Bronŝtejn, "En Verda ĝardeno". Kantoj + kantaro. Kompakt-disko MP3.

A42

120.00

Harrison H., La kaptita universo. Scienc-fikcia romano. Voĉlibro. Гаррисон Г., Пойманная вселенная. Научно-фантастический роман. Звуковая книга. Kompakt-disko MP3.

A43

120.00

Vivaj koncertoj en Rusio. De la plej famaj E-muzikistoj, registritaj dum rusiaj E-aranĝoj, 1997-2002. Kompakt-disko MP3.

A44

120.00

Esperanto XXI: 2004. Tekstoj. Kantoj. Vortaroj. Sonarkivo. Vikipedio. Filmoj. Fotoj. Programoj. Lerniloj. Kompakt-disko.

A45

120.00

Famaj rusiaj (sovetiaj) komediaj filmoj kun subtitoloj en Esperanto. Российские (советские) комедийные фильмы с субтитрами на эсперанто. Для просмотра на компьютере. "Ivan Vasiljeviĉ ŝanĝas la profesion", "Diamanta brako", "La operaco "Ŭ" kaj aliaj aventuroj de Ŝurik" (1 disko - 1 filmo)

A46

150.00

Rusia (sovetia) filmo kun subtitoloj en Esperanto. Российский (советский) фильм с субтитрами на эсперанто. Для просмотра на компьютере. "Ordinara miraklo"

A47

120.00

Moĵajev, Paŭlo. Pluke - Traduke... Tradukitaj kantoj el rusiaj (sovetiaj) filmoj kun tekstoj. Kompaktdisko.

A48

120.00

Ukrainaj kantoj kun tekstoj. Kompaktdisko.

A49

150.00

Kin-Dza-Dza! Scienc-fikcia, humurplena kaj profunde filozofia filmo. DVD-disko, au vidiokasedo, 128 min. Esperanto - sinkrona traduko, La rusa - originala. Subtitoloj esperantaj kaj rusaj. (USSR, "Mosfilm", 1986)

A50

245.00

Kajto. Lokomotivo rulu nun! Kompakt-disko.

A51

245.00

Jak le Puil. Mi estas. Kompakt-disko.

A52

245.00

Kaj Tiel Plu. Plachas al mi. Kompakt-disko.

A53

130.00

Flavio Fonseca. Kompakt-disko.

A54

130.00

Rosmaraj beboj. Kompakt-disko.

SUPREN / ВВЕРХ

ДРУГОЕ

код

цена (руб.)

наименование

C28

20.00

Значок эсперанто-звездочка (мет., зел., D20мм)

C29

10.00

Значок "Monda Turismo. Esperanto" (мет., 3 цвет., овал 15х25мм)

C10

15.00

Значок с разл. эсперанто-надписями (пласт., многоцвет., круг D50мм)

C06

1.20

Наклейка "Esperanto la dua jarcento" (желт.фон, 25х80мм)

C07

1.20

Наклейка "Esperanto lingvo transnacia" (желт.фон, 25х80мм)

 

 

 

C08

1.20

Наклейка "Esperanto lparolata" (желт.фон, 25х80мм)

C04

3.00

Конверт почты СССР к 100-летию со д.рожд. Ерошенко В.Я. (эсп.-поэта)

C05

3.00

Конверт почты СССР к 100-летию эсперанто

C18

5.00

Полиэтиленовый пакет-сумка с эмблемой Московского конгресса SAT и надписью “Эсперанто – международный язык”

C20

5.00

Шариковая ручка с надписью “73a SAT-KONGRESO Moskvo-2000”

C21

5.00

Блокнот (отрывные страницы) с эмблемой Московского конгресса SAT

C22

230.00

Flageto esperantista (surtabla, ŝtofa). Флажок эсперантистский (подробнее/plidetale)

C23

110.00

Piedsaketo luda kun verda stelo kaj adreso "www.esperanto.net" (leda, blank-verda). Футбэг (сокс) с зелёной звездой и адресом "www.esperanto.net" (подробнее/plidetale)

SUPREN / ВВЕРХ

ПОДПИСКА НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Rusia Esperanto-Gazeto (издание Российского Союза Эсперантистов REU) - 200 руб. 6 номеров

Scienco kaj Kulturo (научно-популярный и литературный журнал) - 260 руб. 6 номеров

Litova Stelo (журнал Литовской Эсперанто-Ассоциации LEA) - 7 EUR, 6 номеров

Esperanto (орган Всемирной Эсперанто-Ассоциации UEA) - 17 EUR, 12 номеров

Kontakto (журнал Всемирной Молодежной Организации Эсперантистов TEJO) - 10 EUR, 6 номеров

Monato (независимый илюстрированный международный журнал) - 23 EUR, 12 номеров; электронная версия - 13.8 EUR

La Jaro (ежегодник FEL, краткая практическая энциклопедия) - 5 EUR

Juna Amiko. Журнал для школьников и начинающих. - 9 EUR, 4 номера

TEJO Tutmonde. Орган TEJO (Всемирной молодёжной эсперанто-организации). 5,5 EUR, 4 номера

Формы оплаты подписки см. подробнее здесь

SUPREN / ВВЕРХ

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

При заказе книг по почте к стоимости книг необходимо добавить стоимость пересылки (ориентировочная стоимость почтовой пересылки заказной бандеролью одной книги - 30 руб). Заказ высылайте по адресу: 143006, Москва-Одинцово-6, а/я 21, или esperanto@e-mail.ru. Формы оплаты вашего заказа см. подробнее здесь. Заказ высылается после получения оплаты. В случае возникшей разницы между фактической суммой поступившей оплаты и окончательным счетом-фактурой заказа, разница вычитается /зачисляется с/на индивидуальный счет (в евро) при РоСЭ. Индивидуальные члены Российского Союза Эсперантистов имеют 5%-скидку.

Заказы можно получить также непосредственно в Москве по предварительной договоренности.

SUPREN / ВВЕРХ


LIBROSERVO DE MOSKVA ESPERANTO-CENTRO,
P.f. 21 RU-143006 Moskva-Odincovo-6
Tel: 8-916-2019437; e-pos'to:
esperanto@e-mail.ru
www.comail.ru/~esperanto/Katal.htm


Rusia Esperantista Unio | Moskva Esperanto-Centro | Esperanto-Servocentro |